Reference1 Projekt – Klenik
Projekt ukrepov za znižanje koncentracije radona v dvostanovanjski hiši (leto izgradnje 1970, adaptacija 2010): koncentracija pred posegom 2000 Bq/m3, po posegu 40‒60 Bq/m3.

2 Projekt in izvedba ukrepov – Pivka
Projekt in izvedba ukrepov za znižanje koncentracije radona v delno podkleteni enodružinski hiši (leto izgradnje 2004): koncentracija pred posegom 1400 Bq/m3, po posegu pod 150 Bq/m3.

3 Projekt in izvedba ukrepov – OŠ Dolenjske Toplice
Projekt in izvedba ukrepov za znižanje koncentracije radona v OŠ Dolenjske Toplice.

4 Projekt in izvedba ukrepov – Kočevje
Projekt in izvedba ukrepov za znižanje koncentracije radona v pasivni hiši (leto izgradnje 2011): koncentracija pred posegom 1400 Bq/m3, po posegu  100-150 Bq/m3.

5 Projekt in izvedba ukrepov – Vrtec Dolenjske Toplice
Projekt in izvedba ukrepov za znižanje koncentracije radona v enoti vrtca: koncentracija pred posegom nad 1000 Bq/m3, po posegu pod 300 Bq/m3.

6 Projekt, PZI, nadzor in kontrolne meritve – Univerzitetna Psihiatrična Klinika Ljubljana
Mnenje o možnostih in načinu izvedbe sanacije, PZI dokumentacija, strokovni nadzor nad izvedbo, kontrolne meritve: koncentracija pred posegom 1300-3800 Bq/m3, po posegu pod 150 Bq/m3.

7 Projekt ukrepov – Idrija
Projekt izvedbe ukrepov za znižanje koncentracije radona v enodružinski hiši (leto izgradnje 2012): koncentracija pred posegom 2000 Bq/m3, po posegu pod 200 Bq/m3.

8 Projekt in izvedba ukrepov – Podružnična šola Tomišelj 
Projekt in izvedba ukrepov za znižanje koncentracije radona: koncentracija pred posegom nad 1500 Bq/m3, po posegu pod 100 Bq/m3.

9 Projekt in izvedba ukrepov – Podružnična šola Kokra 
Projekt in izvedba ukrepov za znižanje koncentracije radona: koncentracija pred posegom nad 1000 Bq/m3, po posegu pod 100 Bq/m3.

V zadnjih treh letih smo izvedli ali projektirali rešitve za več kot 40 objektov
hiše, šole, vrtci, poslovne prostori, industrijske hale