Kaj je radon?


Radon (222Rn) je radioaktivni žlahtni plin, ki nastaja ob razpadu urana, ki je naravno prisoten povsod v zemeljski skorji. Je brez barve, vonja in okusa. Zaradi relativno dolgega razpolovnega časa (3,82 dni) je z zdravstvenega vidika najbolj pomemben radonov izotop. Ta čas je dovolj dolg, da lahko del radona, ki nastane v zemeljski skorji, doseže atmosfero, kjer se hitro razredči.

Koncentracijo radona izražamo v Bq/m3, kar nam pove število radioaktivnih razpadov v sekundi v kubičnem metru zraka. Povprečne dolgotrajne koncentracije radona v zraku po Sloveniji so med 10 in 25 Bq/m3. Kadar pa radon na svoji poti zaide v zgradbo, se v njej lahko začne kopičiti, tako da koncentracije dosežejo nekaj sto ali celo nekaj tisoč Bq/m3.