Znižanje koncentracije radona v zaprtih prostorih


Spodaj podajamo splošna vodila za znižanje koncentracije radona v zaprtih bivalnih prostorih. Vrednosti se nanašajo na celoletno povprečje. Če koncentracijo radona merimo v prehodnem obdobju (marec-maj) so izmerjene koncentracije blizu celoletnemu povprečju. Koncentracija radona v prostem ozračju je 10-30 Bq/m3.

Priporočena….pod 100 Bq/m3

Sprejemljiva….100-200 Bq/m3  (redno zračenje v zimskem času)

Povišana….200-400 Bq/m3 (mehansko prezračevanje – POZOR niso primerni vsi sistemi)

Visoka….400-900 Bq/m3 (ventilacija pod temeljno ploščo)

Zelo visoka….900-2000 Bq/m3 (ventilacija pod temeljno ploščo + ustrezno mehansko prezračevanje)

Ekstremna….nad 2000 Bq/m3 (identifikacija in sanacija večjih virov + ventilacija pod temeljno ploščo + ustrezno mehansko prezračevanje)

Ukrepi za znižanje koncentracije radona (ang. radon mitigation) v stavbah so zelo različni. Ob pripravi projekta sanacije stavbe je treba upoštevati značilnosti objekta, kot so temeljenje in podkletenost zgradbe, ter propustnost tal pod osnovno ploščo, in poiskati mesta, kjer radon vstopa v zgradbo. Vstopna mesta določimo s posebnimi instrumenti, ki merijo trenutne koncentracije radona.

Najenostavnejši ukrep za znižanje koncentracije radona v prostorih je zračenje. Vendar pa tudi ureditev prezračevalnega sistema ne zniža koncentracije za več kot 50% (običajno 20-30%). Prezračevalni sistemi, ki v zgradbah ustvarjajo dodaten podtlak, lahko privedejo tudi do nasprotnega učinka in se koncentracija radona v prostorih zviša.

Najučinkovitejša rešitev je ureditev odsesavanja zraka izpod temeljne plošče v kombinaciji z zatesnitvijo stikov in razpok v tlakih, jaškov, odtokov in prebojev. Ureditev dodatnega prezračevanja se priporoča v primeru, ko je hiša zrakotesna, še posebej, ko so prisotne težave z vlago in plesnijo.

Če se želite zaščititi pred radonom, nam pišite in našli bomo ustrezno rešitev! Kontakt