Referenčna raven povprečne letne koncentracije radona


V Sloveniji je od marca 2018 v veljavi Uredba o nacionalnem radonskem programu, ki je referenčno raven povprečne letne koncentracije radona v zaprtih bivalnih in delovnih prostorih postavila z vrednosti 400 Bq/m3 na 300 Bq/m3 v skladu z DIREKTIVO SVETA EU EURATOM 2013/59. Namen te direktive je zaščititi državljane EU pred nevarnostmi, ki izhajajo iz ionizirajočega sevanja in izpostavljenost radonu je bila tudi del tega dokumenta. 

Če je referenčna raven povprečne letne koncentracije radona presežena, je treba preveriti možnosti skrajšanja časa zadrževanja v prostoru ter redno prezračevati prostore. Če je koncentracija radona višja od trikratnika referenčne vrednosti, je najbolj priporočljivo izvesti ustrezno sanacijo objekta. Večina članic EU je v nacionalno zakonodajo uvedla referenčno raven 300 Bq/m3 (Avstrija, Belgija, Bulgarija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Litva, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija). Nekatere države pa so se odločile za nižjo referenčno vrednost, 200 Bq/m3 (Irska, Italija, Latvija, Švedska) oziroma 100 Bq/m3 (Danska, Nizozemska, Norveška).* Referenčno vrednost 100 Bq/m3, nad katero je priporočljivo ukrepanje, priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Države članice morajo tudi ozaveščati prebivalstvo o potencialnih nevarnostih radona in nuditi tehnično podporo pri izvedbi ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona v zaprtih bivalnih in delovnih prostorih.

Vir: *Mednarodna zdravstvena organizacija, Global Health Observatory data repository, Public health and environment, Radon database, zadnjič posodobljeno 21.6.2021, https://apps.who.int/gho/data/view.main.RADON03v