Merjenje radona


Dobavljamo detektorje radona iz vodilnega svetovnega laboratorija za meritve radona, Radonova Laboratories AB. Detektorji radona so akreditirani po standardu ISO 17025. V Sloveniji je podjetje Radonova pooblaščeno za izvajanje enostavnih meritev koncentracij radona s strani Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

     Naročilo meritev

Z detektorji radona (jedrskih sledi) merimo povprečno koncentracijo radona skozi daljše časovno obdobje (2-3 mesece). Priporočljivo je postaviti en detektor v dnevni prostor in en detektor v spalnico oz. otroško sobo. Izogibamo se mestom ob oknih in vratih, kjer je kroženje zraka povečano.