Merjenje radona


Dobavljamo detektorje radona iz vodilnega svetovnega laboratorija za meritve radona, Radonova Laboratories AB. Detektorji radona so akreditirani po standardu ISO 17025. V Sloveniji je podjetje Radonova pooblaščeno za izvajanje enostavnih meritev koncentracij radona s strani Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

     Naročilo meritev

Z detektorji radona (jedrskih sledi) izmerimo povprečno koncentracijo radona skozi daljše časovno obdobje (praviloma 1-3 mesece). Ta meritev je priporočljiva, če želite izvedeti, kakšno je dolgoročno tveganje za zdravje v vašem domu zaradi radona. Priporočljivo je postaviti en detektor v dnevni prostor in en detektor v spalnico oz. otroško sobo. Izogibajmo se mestom ob oknih in vratih, kjer je kroženje zraka povečano. 

Akreditirane meritve radona z detektorji sledi so obvezne za delodajalce na delovnih mestih v kleteh in pritličjih v občinah z več radona (Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren – Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika, Žužemberk. Več na https://radon.si/

Za informativne meritve koncentracije radona v notranjih prostorih obstajajo merilniki, ki omogočajo vpogled v urna nihanja koncentracije radona v realnem času. Takšni instrumenti so idealni za oceno, kako se koncentracija radona v prostoru spreminja po sanaciji oz. po namestitvi prezračevalnega sistema.

Več na https://www.meritveradona.si/