Merjenje koncentracije


Meritve radona delimo na merjenje koncentracije radona skozi daljše časovno obdobje (uporaba detektorja jedrskih sledi) in merjenje trenutnih koncentracij radona. Slednje je namenjeno predvsem iskanju oziroma določanju mest vstopa radona v stavbo, ki je logičen in potreben korak v primeru, ko nam prvo merjenje (tj. merjenje skozi daljše časovno obdobje) pokaže prekomerne koncentracije.

Za enodružinske hiše se priporoča merjenje koncentracij skozi daljše časovno obdobje v enem ali dveh bivalnih prostorih. Izogibamo se mestom ob oknih in vratih, kjer je kroženje zraka povečano. V naši ponudbi imamo detektorje Radtrak2® podjetja Radonova Laboratories AB, ki imajo najboljšo natančnost med detektorji na trgu.

Na podlagi rezultatov meritev pripravimo celovit projekt sanacije objekta in izvedemo ukrepe za znižanje koncentracije radona v vaši stavbi.