Mejne vrednosti


V Sloveniji je od marca 2018 v veljavi nova direktiva, ki mejne vrednosti za bivalna in delovna okolja postavlja na 300 Bq/m3. Če so te vrednosti presežene, je priporočljivo izvesti ustrezno sanacijo objekta. V večini bolj razvitih evropskih držav je mejna vrednost postavljena na 200 Bq/m3 za obstoječe objekte oziroma na 100 Bq/m3 za nove objekte.

Dodatno je državam članicam naloženo ozaveščanje prebivalstva o potencialni nevarnosti radona, kot tudi nudenje tehnične podpore pri izvedbi ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona. Mejno vrednost 100 Bq/m3 za ukrepanje priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).