Aktualno


NAROČI DETEKTOR Radtrak2®

● 1x detektor radona 50EUR
● 2x detektor radona 89EUR

Za naročilo detektorjev kliknite na spodnjo povezavo in izpolnite obrazec.

Naroči

 

IZMERJENE KONCENTRACIJE RADONA

Meritve radona z detektorji sledi preko daljšega časovnega obdobja so merodajne za oceno obremenjenosti prostorov z radonom. Če je koncentracija radona povišana, je smiselno razmisliti o zaščitnih ukrepih. Ti so odvisni od tega, kako visoka je koncentracija radona. V zakonodaji je podana referenčna vrednost 300 Bq/m3, ki velja za bivalno in tudi delovno okolje. Ker v domovih preživimo največ svojega časa, pa se priporoča še nižje vrednosti. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča ukrepanje, če je koncentracija višja od 100 Bq/m3.

Spodaj podajamo splošna vodila za znižanje koncentracije radona v bivalnem okolju. Vrednosti se nanašajo na celoletno povprečje. Če koncentracijo radona merimo v prehodnem obdobju (marec-maj) so izmerjene koncentracije blizu celoletnemu povprečju. Koncentracija radona v prostem ozračju je 10-30 Bq/m3.

 

Priporočena….pod 100 Bq/m3   Sprejemljiva….100-200 Bq/m3  (redno zračenje v zimskem času) 

Povišana….200-400 Bq/m3  (mehansko prezračevanje – POZOR niso primerni vsi sistemi) 

Visoka….400-900 Bq/m3  (ventilacija pod temeljno ploščo) 

Zelo visoka….900-2000 Bq/m3  (ventilacija pod temeljno ploščo + ustrezno mehansko prezračevanje) 

Ekstremna….nad 2000 Bq/m3  (identifikacija in sanacija večjih virov + ventilacija pod temeljno ploščo + ustrezno mehansko prezračevanje) 

 

V toplejšem obdobju koncentracija radona v stavbah običajno pade. Dodatne meritve v letnem času priporočamo za tiste prostore, kjer je bila koncentracija pozimi zelo visoka, nad 1500 Bq/m3. Kontrolne meritve opravimo v hladnem delu leta potem, ko smo izvedli protiradonske ukrepe, da preverimo njihovo učinkovitost.

 

NAROČI DETEKTOR Radtrak2®

● 1x detektor radona 50EUR 
● 2x detektor radona 89EUR 

Za naročilo detektorjev kliknite na spodnjo povezavo in izpolnite obrazec.

Naroči