Izdelava projekta


Izdelava projekta vsebuje:

  • ogled objekta,
  • detekcija vstopnih točk radona,
  • pregled možnosti za potrebne napeljave,
  • določitev najučinkovitejše rešitve,
  • projektiranje in
  • predlog projekta sanacije.