Radon 2020


Velika večina vas je že prejela poročila o rezultatih meritev radona v vaših domovih. Preostala poročila bomo poslali po odčitku detektorjev v laboratoriju.  

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v programu »Sistematično pregledovanje in izvajanje meritev radona v bivalnih prostorih v letu 2020«.