Koncentracije v Sloveniji


Izpostavljenost povišanim koncentracijam radona je povečana na geoloških podlagah, ki vsebujejo več radioaktivnega urana in so bolj propustne.

V Sloveniji je to predvsem kraški svet (južna in jugozahodna Slovenija, od severne Primorske in Notranjske preko ribniško-kočevskega območja do Bele krajine), območje s prodnatimi tlemi (širše območje ob Savi in njenih pritokih od Žirovnice do Ljubljane) ter posamezni deli Koroške in Štajerske. Vendar pa je treba poudariti, da se povišane koncentracije radona lahko pojavijo kjerkoli in da so razlike med sosednjimi hišami običajno zelo velike. V raziskavi iz leta 2012 je v Sloveniji 14% vseh domov v pritličnih objektih obremenjenih s koncentracijo radona višjo od 400 Bq/m3, medtem ko je na kraških tleh takih objektov skoraj 30%.