RadonRadon je radioaktivni žlahtni plin, ki nastaja ob razpadu urana, ki je naravno prisoten povsod v zemeljski skorji. Je brez barve, vonja in okusa.